Ceník nehrazených výkonů

Řidičský průkaz 200,- Kč
Zdravotní průkaz 100,- Kč
Vyšetření sportovce 200,- Kč
Vystavení formuláře MODRÝ KONÍK 200,- Kč
Rekondiční pobyt, tábor, škola v přírodě, lyžařský výcvik 100,- Kč
Potvrzení do mateřské školy 50,- Kč
Přihláška na SŠ, VŠ 100,- Kč
Duplikát očkovacího průkazu 200,- Kč
Zpráva pro pojišťovnu 250,- Kč
Lékařský posudek 100,- Kč
Aplikace nepovinného nadstandardního očkování 100,- Kč
Potvrzení žádosti o odklad školní docházky 50,- Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 100,- Kč
Nastřelení náušnic (včetně náušnic) – podle druhu náušnic 300,- až 450,- Kč