AKTUALITY

Upozornění

( zveřejněno 11.10.2023 )

Před návštěvou ordinace PLDD je z epidemiologických důvodů včetně zvyšujícího se výskytu případů onemocnění COVID-19 nejprve nutná telefonická dohoda, při které bude upřesněna doba návštěvy ordinace.

V případě příznaků respiračního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolesti hlavy, bolesti v krku apod.) je třeba  provést doma před návštěvou ordinace antigenní test na COVID-19  (dostupný v lékárně).

 

Free vector bacteria with facial expressions

Registrace nových miminek a přijímání nových pojištěnců 

(zveřejněno 05.05.2023)

Prosíme budoucí maminky, které by u nás chtěly zaregistrovat svoje miminko, aby tak učinily nejpozději do konce 6. měsíce těhotenství. Naše kapacita je nyní téměř vyčerpaná a později by mohl nastat problém. Budeme se snažit registrovat všechny sourozence již přijatých dětí. Děkujeme za pochopení.

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM INFEKCÍM  

S platností od 01.05.2020 je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny B ve schématu 2+1, je-li první dávka vakcíny aplikována do 6 měsíců věku dítěte.  Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y je hrazeno při aplikaci jednou dávkou ve druhém roce života. 

S platností od 01.01.2022 je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny B ve schématu 1+1 ve věkové skupině 14 – 15 let, je-li první dávka vakcíny aplikována před dovršením 15. roku věku dítěte. 

INFORMACE

Absence žáků ve škole ze zdravotních důvodů  – omluvenky

 • Nepřítomnost nezletilého žáka základní a střední školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka; zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám.
 • Základní a střední škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
 • Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

Škola postupuje podle tohoto pokynu MŠMT : https://www.msmt.cz/file/37923

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka. Platná právní úprava nestanoví lékařům povinnost potvrzovat žákům omluvné listy, dávat na ně razítka apod., tuto povinnost nemůže závazně lékaři stanovit ani školní řád, který škola vydává v rámci zákonného zmocnění. Lékař nemůže informace o zdravotním stavu žáka poskytnout s ohledem na povinnou mlčenlivost dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. Za omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

1.11.2015    JUDr. Jan Mach, ředitel právní kanceláře České lékařské komory

GDPR

Dne 25.května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR). GDPR vzniklo se záměrem lépe chránit soukromí fyzických osob, proto budeme při telefonickém kontaktu (sdělování výsledků vyšetření) požadovat uvedení posledních 4 čísel rodného čísla pacienta.

Podrobné informace pro naše pacienty o zpracování osobních údajů naleznete v oddílu Informace.

 

Provádíme nadstandardní (nepovinná) očkování proti:

rotavirům, pneumokokům, lidskému papilomaviru, meningokokům, hepatitidě A, chřipce, klíšťové encefalitidě a planým neštovicím – podrobnosti v části Očkovací kalendář/možnost nepovinných očkování.

INFORMACE O NÁS

Ordinace praktické lékařky pro děti a dorost.

Lékařka: MUDr. Soňa Obršálová
Sestra: Petra Hadincová

Vážení rodiče,
v naší ordinaci provádíme běžnou léčebnou a pravidelnou preventivní péči o děti od narození do 19 let, očkování dle platného očkovacího kalendáře i očkování nadstandardní.

Dále je možné provést vyšetření CRP ( zjištění zánětlivé aktivity organismu) z jedné kapky krve, odebrané z prstu a STREP test z výtěru z krku, jež napomáhají účinné a šetrné antibiotické léčbě.

Provádíme hodnocení novorozenecké žloutenky transkutánním bilirubinometrem.

Nastřelujeme náušnice přístrojem Piercer firmy Blomdahl.

Lékařka: MUDr. Soňa Obršálová

 • atestace I. st. z pediatrie
 • nástavbová atestace z neonatologie
 • specializovaná způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
 • rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR byla v 1. pololetí 2023 udělena akreditace/oprávnění k poskytování a provádění  vzdělávání v základním kmeni pediatrickém i oprávnění k provádění vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku – pediatrie, a to na dobu 5 let.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Každý čtvrtek od 9,00hod. probíhá v ordinaci preventivní kojenecká poradna. Akutně nemocné děti jsou ošetřovány do 8:45 hod., po této době je nutno zaklepáním na sestru upozornit na příchod akutně nemocného dítěte, které bude lékařem ošetřeno na izolaci.
 • Podezření na plané neštovice nebo jiné infekční onemocnění (průjem, vyrážka) ohlaste IHNED v ordinaci!
 • Z bezpečnostních a provozních důvodů nevstupujte do čekárny ani ordinace s kočárkem!
 • Před vstupem do čekárny se přezouvejte.