Očkovací kalendář

OČKOVACÍ KALENDÁŘ PLATNÝ V ČR OD 1. 1. 2022
Rok Měsíc OČKOVACÍ KALENDÁŘ platný v ČR (od 1.1.2022 ) – obecná verze
Pravidelné (povinné) očkování proti Dobrovolné hrazené očkování proti
Záškrtu, tetanu, dávivému kašli a hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně(DTaP-HBV-IPV+Hib) Spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) Pneumokokovým nákazám (PnCV) Papilomavirovým nákazám (HPV), Meningokokům  B a A,C,W,Y
1 1
2
3-4 1. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib (od 9. týdne věku)* 1. dávka PnC
5-6 2. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib 2. dávka PnC (E) 1.dávka MenB
7-9 2.dávka MenB
10-12 3. dávka DTaP-IPV-HBV+Hib (A) 3. dávka PnC (F)
2 13-15 1. dávka MMR (od 13. měsíce věku) 3.dávka MenB
16-18
19-24 MenA,C,W,Y
3-4
5-6 4. dávka DTap1) (B) 2. dávka MMR (B)
7-8
9-10
10-11 5. dávka Tdap + 4. dávka IPV (C)
11-12
13-14 2 dávky HPV vakcíny v intevalu 6 měsíců (G)
15-24
25-26 6. dávka T 2) (D)
1 podává se redukovaná vakcína pouze proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
2 tetanická vakcína se následně podává každých 10-15 let, jako tzv. posilující očkování(A) do završení věku 12 měsíců
(B) od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku
(C) od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku
(D) od dovršení 25. roku do dovršení 26. roku (platí jen pro dospělé očkované Tdap v 10 letech)
(E) všechny dávky musí být podány do završení věku 7 měsíců
(F) do završení věku 15 měsíců
(G) zahájeno od dovršení 13. roku do dovršení 14. doku*) Novorozenci HBsAg pozitibvních matek se očkují bezprostředně po narození do 24 hodin po narození (včetně pasivní imunizace 1 dávkou imunoglobulinu); další očkování se provede hexavalentní vakcínou ve věku 6-10-14 týdnů a o 6 měsíců později

D – vakcína proti záškrtu, d – vakcína proti záškrtu starších dětí nebo dospělých osob, T – vakcína proti tetanu, aP – acelulární pertussová vakcína, ap – acelulární pertussová vakcína určena pro starší děti a dospělé osoby, HBV – vakcína proti virové hepatitidě typu B, IPV – inaktivované vakcína proti dětské přenosné obrně, Hib – vakcína proti nákazám Haemophilus influenzae typu b; MMR – živá vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám; PnCV – inaktivovaná konjugovaná vakcína proti pneumokokovým nákazám; HPV – inaktivovaná vakcína proti nákazám vyvolaným lidskými papilomaviry

MOŽNOST NEPOVINNÝCH OČKOVÁNÍ
NEMOC VAKCÍNA PŘÍBALOVÝ LETÁK
Rotaviry Rotarix/Rotateq zde odkaz na příbalový leták
Chřipka Vaxigrip/Vaxigrip tetra, Influvac zde odkaz na příbalový leták
Hepatitida A Havrix zde odkaz na příbalový leták
Klíšťová encephalitida Encepur/FSME zde odkaz na příbalový leták
Pneumokoky Synflorix/Prevenar 13  Synflorix, Prevenar 13
Lidský papilomavirus Gardasil Cervarix, Silgard
Plané neštovice Varilrix/Priorix tetra (+ spalničky, zarděnky, příušnice) Varilrix, Priorix tetra
Meningokok A+C+W135+Y Nimenrix Nimenrix – Příbalový leták 
Meningokok B Bexsero/Trumemba (od 10let věku)  Bexsero, common name – meningococcal group B Vaccine ockovacicentrum.cz)

Trumenba, INN- Meningococcal Group B Vaccine (europa.eu)